AY KOVA’DA

Temel Prensibi: Gitmeliyim!

Anahtar Kelimeleri: İsyankar, sıradışı, modern, karizmatik, yenilikçi, çözücü, öngörülmez, heyecan verici, köksüz..

Kova burcunun teori ve kavramlara eğilimi, yaratıcılığı, bireysellik özellikleri hareketsiz Ay’la ilişkilendirildiğinde bir şeyin olmasını isteme, fakat onu yapmaya hazır olmama, uygulamada zorlanma, dengeyi yitirip eksantrikliklere ve fanatizme kayma görülür. Bu Ay burcu insanları kendilerini günlük yaşamın deneyimlerinden soyutlama yeteneğine sahiptirler. Böylece her şeyde belirli bir perspektiften nesnel, mantıklı olabilirler. Duygular ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda da mesafe duygusu ve mantık ön plana geçer. Bu mesafe koyabilme kapasitesi nedeniyle her türlü insanla kontak kurabilirler, çünkü kendilerini diğer insanın endişe ve duygularıyla yoğun şekilde uğraşmak zorunda hissetmezler. Arkadaşlık kapasiteleri yüksektir. Kolay uyum sağlarlar, değişkendirler ve arkadaş çevresi içinde sosyaldirler. Genellikle yoğun duygulardan ve fiziksel bedenin kısıtlığı duygusundan yoksundurlar. Entellektüel beceriyi aşırı önemserler . Görüşlerine önem verilmemesinden veya akıllarının niteliğinin küçümsenmesinden çok korkarlar. Yaşamlarında düşünce o kadar egemendirki duygusal derinlik ve uygulanabilirlik açısından yetersiz kalırlar. Kendi duygularından ve ihtiyaçlarıyla yüzleşmekten sadece bağımsızlıklarını yitirecekleri korkusuyla kaçarlar. Kendilerine güven duymadıkları, yeteneklerinden şüphe ettikleri ve cesaretsiz oldukları için ait olma duygusuna yenik düşerler. Ebeveynlerinin ve etraflarındaki tüm kişilerin kendileri hakkında ne düşündüğünü, kendilerini onaylayıp onaylamdığını, onları nasıl gördüklerini mutlaka bilmek isterler. Özel haklara sahip olduklarına inanan, olağandışı ve yanlış anlaşılan biri gibidirler. Daima temas kurmaya, ilham almaya ve aktif olmaya ihtiyaç duyarlar. Motivasyon eksikliği çekerler. Dostane ilişkilere ve ruhsal yakınlıklara ihtiyaçları vardır. Arkadaşlık kurmaya gönüllüdürler, arkadaşlarının her zaman yanında olur ve onların beklentilerini yerine getirirler. Çok zeki, canlı, hazır cevap, ve yaratıcıdırlar. Güçlü ve belirgin bir sezgi, hatta bazen kehanet yetenekleri vardır. Saplantılı boyutta özgürlük ihtiyacı hissederler. Duygusal düzeyde hiçbir şeye kendini gerçekten açamazlar. Herhangi bir anlaşmada, daima bir kaçamak noktası bırakırlar. Genelde “zararsız durumlarda”, yani ulaşılması olanaksız insanlara aşık olmayı tercih ederler. Sahnede bulunmaktan korkarlar. Hemen tedirgin olur, kendilerini baskı altında, sınırlanmış ve hapsolmuş hisseder ve aniden uzaklaşırlar. Mevcut durumdan her zaman hoşnutsuzdurlar.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Tarafsız, sempatik ve hoş sohbettir. Hissetmekte zorlanır. Duygularını dostça, soğukkanlı ve mesafeli bir tavırla saklar. Bağlanmak istemez, yalnızlığı tercih eder. Çeşitlilik sevgisi yüzünden kalıcı ilişkiler kurmaktan kaçınır. Soyutlanmış biridir.. Ne pahasına olursa olsun, aykırı tavırlar sergiler. Kendisini kaybedebileceği derin duygulardan korkar. Yalnız ve soyutlanmış olmasının nedeni mesafeli, kontrollü ve soğuk davranmasıdır. Havalı bir şekilde özgür olmak, bağımsızlığını göstere göstere yaşamak ister. Bağlı olsa da bağımsız gibi davranır. Sevgili olmaktan ziyade iyi bir arkadaştır. Neticede uzak ve ruhsal anlamda erişilmezdir. Teorik olarak kolay ayrılır. Orijinal, yaratıcı ve kendine yeterlidir. Gerçekten kimseye ihtiyacı olmadığı duygusunu verir. Fazla yakınlık ona boğucu gelir. Tüm kapıların ve pencerelerin açık olduğu yerlerde rahat eder. Sadece kendi özgür iradesiyle hareket eder. İlgi odağı olduğu veya baskı altında kaldığı zaman isyan eder. Yüksek düzlemlerde uçmak ister ve bu dünya ile haşır neşir olmayı küçümser. Deneyimlemeyi sever. Huzursuz, dönek ve taşkın ruhludur. Her zaman bir anlaşmayı tek taraflı iptal etme serbestliğini gösterebilir. Yüzeyseldir ve sıcak, koruyucu duygusal bağlantılardan mahrumdur. Hiçbir yere ait olmadığını hisseder, daima yollardadır. Kendi saplantılı özgürlük duygusunun kurbanıdır. Çabuk sinirlenir. Arkadaşlık duyguları aşırı değişiklikler gösterebilir. Arkadaşlığa bağlılığı ancak fikrini değiştirinceye kadar sürer. Özgürlüğü ve bağımsızlığı sadece bir özlem olarak kalır. İç dünyası çok esnektir ve yeni olan her şeye açıktır. Kapalı kapılara ve baskıcı taleplere tahammül edemez. Her şeyi daima gönüllü olarak yapmak zorundadır.(Bu bir takıntı olabilir).

Çocukluk Deneyimleri: Küçük prens veya prens. Bu dünyada bir yabancı, aynı zamanda diğerlerinden farklı ve çok özel olduğunu hisseder. Bir başkasıyla karşılaştırılmaya tahammülü yoktur. Özgürlüğüne düşkün, ebeveynlik görevleri ile kendi özgürlükleri arasında çelişki yaşayan bir aile tarafından yetiştirilmiştir. Çocuğa fazla özgürlük tanınmıştır. Eğitimi ve konsantrasyonu açısından yol gösterilmemiş olabilir. Ebeveynlerin genellikle çocuğun ihtiyaçlarını gideremeyecek ve aitlik duygusunu geliştirmesini engelleyecek şekilde sosyal çevresi ve arkadaşları ile oluşturdukları, sıradışı bir yaşantıları olabilir. Erken yaşta aileden ayrılır ve dünyada kendi yolunu çizer.

Annesini algılayış biçimi: Kendiyle ilgili, bağımsız, konuşkan ve ne yapacağı belli olmayan, güvenilmez anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Normal olmak, uyum sağlamak, bireylik duygusu. Kendi benliğine dair bir fikir edinmelidir. Gurubunun, ailesinin veya kendi kurduğu yuvasının ne içinde, ne dışında olmak gibi çelişkili durumunu dengelemelidir. Kendi umutları, hayalleri için yer açmalı ve onları gerçeğe dönüştürecek pratik uygulamalar geliştirmelidir. Nelere muktedir olduğunu sadece düşüncelerinde bilmeyip bunu hayatının kararlarında göstermelidir. Kendi gücünü, insiyatifini ve yaratıcılığını çarçur etmeden kendi seçtiği ve ideallerine uygun bir grubun içinde bulunmalıdır. Kendi tercihlerini ait olma, başkalarına iyilik etme, ailesini üzmeme çabası ile sadece teoriye hapsetmeden uygulayıp kendi yolunu çizebilmelidir. Özellikle duyguları ve ihtiyaçları söz konusu olduğunda…Harekete geçmek için başkalarını beklemekten vazgeçip irade gücünü güçlendirmeli ve somut dünyada ortaya koydukları ile sahnede yer almaya gönüllü olmalıdır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close