PLUTO

Pluto veya Pluton Yunan mitolojisinde zenginlik tanrısı olarak bilinen eski bir pagan Güneş tanrısına verilen isimdir. Pluto gezegeni 1930 yılına Lowell Gözlemevi tarafından keşfedilmiştir. Pluto bulunduktan sonra Akrep burcunun yöneticisi olan geleneksel olumsuz Mars’la yer değiştirmiştir. Pluto genellikle, yok edici ve yenileyici bir süreci içeren, patlayıcı ve taciz edici bir etki olarak görülmektedir. Bu etki, farkına varılmadığında, yeraltı faaliyetleri ve suçla, ve toplumda tabu edilen şeylerle ilintilidir. Farkına varıldığında ise kurtarılması, iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken şeylerle ilintilidir.

Pluto’yla özdeşleştirilen tanrılar aşağıda verilmektedir:

DİS Galyalıların Cehennem Tanrısı. Bazen Romalılar Pluto’yu ve yeraltını bu isimle çağırırlardı.

HADES (AİDES) Yeraltının veya yerin dibinin (ölüler diyarının tanrısı. Günlük yaşamda ona Pluto denirdi, çünkü insanlar Hades’in korkutucu adını anmak istemezlerdi. Hades Kronos ve Rhea’nın oğlu, Zeus ve Poseidon’un kardeşiydi. Ve karısı Persephone ile ölülerinin ruhunun hakimiydi.

MANTUS Pluto ve Hades’le özdeş tutulan Etrüsk tanrısı.

PLUTO’NUN SEMBOLÜ

Bu sembol basitçe Pluto’nun ilk iki harfinden oluşuyor gibi görünmektedir. Ayrıca Pluto’nun olası yerini hesaplayan astronomun, Percival Lowell’in, adının baş harflerinden çıktığı da söylenmektedir.

Amerika’da son zamanlara kadar kullanılan sembol ise şudur:

Marc Edmund Jones’a göre bu sembol “maddeden tin yaratan ruh”tur. Tinin dairesi ruhun yarım dairesi tarafından sarılmıştır ve maddenin haçı üzerinde oturmaktadır.

PLUTO’NUN TEMEL FONKSİYONU

Pluto’nun temel fonksiyonu dönüşümdür. Bu dönüşüm organizmada uyumsuz veya istenmeyen veya gerilim yaratan unsurların atılması ve tamamen yeni unsurların oluşturulması ile yapılır. Pluto’nun en büyük arzusu GÜÇ, en büyük korkusu ise ACİZLİKTİR. Acizlik hissettirebilecek (bu bir tehdit veya gerçek bir sevgi duygusu olabilir) her durumda insanın içinde bir şeyler faaliyete geçmekte ve bunlar yıkıcılığa dönüşmektedir. Bu psikoloji söz konusu olduğunda ve yenmeye (yıkmaya) odaklanıldığında, saplantılı-takıntılı düşüncelere takılıp bir güç savaşı başlatılmaktadır. Böyle bir durumda Pluto’nun temel fonksiyonuna, yani dönüşüme, ulaşabilmek için en iyi çözüm her iki tarafın da kazanabileceği bir durum arayışına gitmek veya teslim olmaktır.

PLUTO ve BAĞLANTILARI

MESLEKLER: Cenazeci, madenci, petrolcü, arıtmacı, detektif, casus, araştırmacı, psikiyatrist.

BİTKİLER: Bariz biçimde bilinen bir bağlantısı yok.

RENKLER: (Tüm astrologların fikir birliğine vardığı bir renk yok.) Koyu kırmızı, siyah, ultraviyole (mor ötesi), çok koyu vişne rengi.

METALLER, MİNERALLER: Plutonyum?

DEĞERLİ TAŞLAR: Henüz saptanmamış.

HAYVANLAR:           ”             “

TATLAR:                    ”             “

BİÇİMLER:                ”             “

HAFTANIN GÜNÜ: Yok 

Hazırlayan: Barış İlhan

Kaynak:

Jeff Mayo, The Planets and Human Behavior

Close