Venüs geri gidiyor

24 Temmuz’da Venüs 28°Aslan burcunda geri gitmeye başladı. Yaklaşık 42 gün sonra 5 Eylül’de 12°Aslan burcunda ileri hareketine devam edecek.

Venüs 9 Ocak 2022’de Güneş ile olan alt kavuşumu ile bir döngüyü başlatmıştı ve sabah yıldızı olarak doğmuştu. 22 Ekim 2022’de ise Güneş ile üst kavuşum yaparak Akşam Yıldızı olarak doğmuştu. Şimdi Venüs, geri gitmeye hazırlandığı bugünlerde 9 Ağustos’ta Güneş ile alt kavuşum yapmaya doğru yaklaşmakta. 13 Ağustos’ta 20°Aslan burcunda Sabah Yıldızı olarak doğacak ve böylece 584 günlük Güneş-Venüs döngüsü tamamlanacak. İşte bu 584 günlük döngüde Venüs yaklaşık olarak 41-42 gün kadar geri gider. Geri gittiği bu günler aslında Venüs’ün Güneş ile alt kavuşum yapmaya yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını kapsar.

Şimdi Venüs 23 Temmuzda geri gitmeye hazırlanırken 8 Ağustos’a kadar ufkun üstünde görünür olacaktır. 8 -16 Ağustos arasında ise ufkun altında görünmez olacaktır. 16 Ağustos’tan 4 Eylül’e kadarsa ufkun üstünde görünür bir haldedir. Bir gezegen geri giderken enerjisi içe yönelmiştir ve bu nedenle fonksiyonlarını dış dünyada yansıtması kolay olmayabilir. Benzer şekilde bir gezegenin görünür olmama hali de zayıflatıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Venüs’ün geri hareket ettiği bu süreçte ufkun altında görünmez olduğu 8-16 Ağustos tarihlerinde, Venüs Aslan’ın gölge yönlerine karşı ayrıca dikkat etmek gerekebilir.

Venüs kendine çekme prensibi olduğundan geri gittiği süreçte bu fonksiyon zayıflar. Yani Venüs Aslan burcunda geri giderken yaşam sevgisi, kendi benliği ile uyumlu olması, sevmesi ve bu sevgiyi cömertçe dışarıya yansıtması kolay olmayabilir. Sevilmemek, değersizlik duygusu veya sevginin uyumun içten sağlanarak değil, dışardan beklenmesi söz konusu olabilir. Bunun farkına varılmasını sağlayacak olaylar, kişiler bu süreçte bir ayna vazifesi görebilir. Dolayısıyla nasıl sevdiğimizi, hayatla bağ kurma biçimimizi yeniden gözden geçirmeyi sağlayacak fırsatlar karşımıza çıkabilir. Örneğin;

· Sevilmeme, beğenilmeme riskini göze alamayıp, Venüs’ün temsil ettiği konu veya kişi ile bağ kurmaktan kaçtıysak,

· Gurura tutunarak, bağ kuramadıysak,

· Ölçüsüzce övgüye, ilgiye iştah duyduysak,

· İçtenlikle, cömertçe, yüreğini ortaya koyarak sevgi vermek yerine, sadece dışardan beğenilmek için yapmacık bir uyum sergilediysek,

· Barış, ahenk ve uyumu kurmak adına hayatta istediğimiz bize zevk veren şeyleri ertelediysek,

· Sadece sevilebilmek için hayatla sahici olmayan, sahte bağlar kurduysak

Venüs’ün geri gitmesi, içimizdeki orkestranın yeniden ahenk içinde çalabilmesi için belki bazı düzeltmeler yapmaya fırsat sağlayabilir. Venüs’ün doğum haritalarında temsil ettiği konuları içsel bir mercekle incelersek, dış dünyadaki ve en önemlisi kendi içimizdeki zıtlıklara rağmen, barış ve uyumu yakalayabiliriz. Venüs’le Güneş gökyüzünde her 8 yılda bir aşağı yukarı aynı burçta kavuşum yaptığı için yaklaşık olarak Ağustos 2015’teki Venüs’ün Aslan burcundaki transitin izlerine bakılabilir.

Venüs’ün geri giderken özellikte ufkun altında görünür olmadığı 8-16 Ağustos tarihlerinde gölge yönlerine karşı dikkatli olmak gerekebilir. Güney Ay Düğümünün yöneticisi olarak Venüs’ün bırakılması gereken gölge yönlerinin, belki ölçüyü kaçırdığımız konuların altı çizilebilir. Bu süreçte kendi içimizdeki değer ile dışarda aldığımız/verdiğimiz değer arasındaki uyumsuzluğu fark etmek söz konusu olabilir. Venüs’ün Aslan burcunda geri hareket ettiği bu süreçte içimizdeki uyumsuzluğu, karşıtlıkları fark edebiliriz. Böylece hayatta kendimize çekmek istediklerimizin farkına varıp ve hem içte hem de dışta barışı sağlayabilmek için iştahımızı neye yöneltmemiz gerektiğini anlayabiliriz.

Astroloji Dergisi/ YazanDeniz Bayraktar Bural

Resim: A Private Concert, Anatoly Metlan

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close