VENÜS VE MARS’IN GERİ HAREKETİ DEVRELERİ

Gezegenlerin -Dünya’ya daha da yaklaşmalarını kapsayan- geri gitme aşamalarının gücünü ve doğasını anlamak için  geri hareketi, Güneş’e olan kavuşum ya da karşıtlık ve ileri konumu gibi tamamlayıcı anahtar kelimeleri tanımlamak gerekir.

Geri hareketine başlamadan önce bir gezegen önce yavaşlar, sonra durur veya geri aşamasına geçer ve kendi periyodunu oluşturan günler, haftalar veya aylar  boyunca geriye doğru hareket ederek Zodyak’tan kendi payına düşen bölümde olduğundan daha fazla oyalanır. Bu devrenin bir noktasında  gezegen bir kez daha yavaşlar, ileri hareketine geçmek üzere duraklar ve  tekrar ileri doğru hareket eder. Elbetteki bu tablo Dünya’dan bakan bir gözlemcinin görüş açısına göre böyledir.

“Bütün gezegenler Güneş’in etrafında  ve kendi yörüngelerinde batıdan doğuya doğru dönerler. Dünya’nın yörüngesel hareketi de böyle olmakla birlikte, diğer planetler belli zamanlarda Dünya’dan bakan bir gözlemciye göre, saat istikametinin tersine olan normal yönlerine hareket etmeden önce, sanki kademeli olarak duruncaya kadar yavaşlamış gibi görünürler. Bir gezegen ekliptik boyunca bu ters yönlü hareketine başladığında, bu durum “geri hareketi” olarak adlandırılır. (Jeff Mayo, The Astrologer’s Astronomical Handbook, s. 113)”

Kısacası geri hareketi denen olay, bir gezegenin hızını her zamankine göre ve belirli bir süre için azalttığında geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Her gezegenin geri gitme süresi değişiktir ve bir gezegen geri hareketine başladığında Güneş etrafındaki yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktadadır. Bu yüzden Vedik astrologlar geri giden gezegenlerin horoskopta ve dünyasal (mundane) düzeyde güçlü bir yerleşimde olduklarını düşünürler. Onlara göre haritanızdaki gezegenin  tüm özellikleri ve açıları, Dünya’ya yakınlığından dolayı daha kuvvetlenmiş olacaktır.

Yörüngeleri Güneş’le Dünya arasında yer alan (inferior) gezegenler olan Venüs ve Merkür, geri hareketleri sırasında Güneş’e inferior kavuşum yaparlar. Mars’tan Pluto’ya kadar olan Superior gezegenler, geri hareketleri sırasında Dünya’ya en yakın noktadayken Güneş’le karşıt açı yaparlar.

Bir gezegen geri hareketi ile ileri hareketine geçiş arasında, durağanlaşmadan önceki ileri hareketine, geri hareketine ve tekrar ileri hareketine geçtiği noktadaki derecelere üç kere dokunur. Geri hareketine geçmeden önceki son ileri hareket derecesi ile geri hareketinden çıktığı son derece, geri hareketi yayı (retrograde arc) veya gölge (shadow) olarak adlandırılır. Yani bu durumda transit Venüs normal 1-2 günün etkilerini 3 buçuk aya ve transit Mars normal 3-4 günün etkilerini  6 buçuk aya yayacaktır.  Eğer bu noktalarda kişisel bir gezegeniniz  veya noktanız varsa ya da bir açı alıyorsanız, süreç içerisinde hassaslaşacağı için bu noktaları not etmeniz gerekir.

Bu devrelerde geri hareketi yayı içerisinde yer alan ve üç kere dokunulan bu dereceler-ki bunlar güçlü noktalardır- geri hareketinin çerçevesini oluştururlar ve  doğum haritasında gezegenler ve açılarla tetiklenerek, isabetli bir şekilde yaşam eğilimlerini ve olaylarını işaret eder ve güçlendirirler. Durağanlaşma noktası civarında yavaşlamaya başlayan bir gezegenle etkiler daima -ister geri ister ileri hareketine yönelik olsun- daha hızlı hareket halindeki bir transit gezegene göre daha güçlüdür. Vedik astrologlara göre haritanızdaki gezegenin  yerleşiminin tüm nitelikleri ve açıları, Dünya’ya yakınlığından dolayı daha kuvvetlenir ve malefik  (kötü eğilimli) bir geri hareketindeki gezegen iyiden çok zarara sebebiyet verirken, benefik (iyi eğilimli) bir geri hareketindeki gezegen etkileri veya büyük ödülleri getirmesi bakımından çok daha yavaş olabilir.

Her durumda gezegenin normal eğilimi vurgulanacak ve geri hareketindeki transit gezegene bir başka gezegenin açı ya da katılımı halinde etkisi değişebilecektir. Örneğin geri hareketindeki Mars 29 Temmuz – 27 Eylül 2003 tarihleri arasında birkaç yüzyıldan sonra ilk defa Dünya’ya en yakın noktasına gelmişti. Tüm yaz boyunca Avrupa’da öldürücü bir sıcak dalgası görüldü ve 14 Ağustos’ta da Amerika’nın Kuzeydoğusunda elektrik karartmaları oldu. Geri hareketindeki Mars aşırı sıcak ve zarar üretmişti, çünkü o sırada Uranüs de (ani elektriksel kargaşa) kavuşum yaparak geri hareketindeki gezegenin doğasını renklendiriyordu.

Daha yakın zamanda gerçekleşmiş bir diğer örnek Eylül 2005 sonunda patlayan karikatür krizidir. Danimarka’da bir gazete 30 Eylül 2005 günü Hazreti Muhammed’i hicveden karikatürler yayınlamış ve İslami kesimin büyük tepkisine, protestolara, yangınlara, saldırılara neden olmuştu. 1 Ekim günü  gökyüzünde Pluto (kitleler), Mars (öfke patlaması, saldırganlık, yangın) ve Jüpiter (dini inançlar) bir Yod oluşturmuş, hemen ardından Mars’ın 2 Ekim’de başlayan geri hareketiyle birlikte dış dünyaya yönelik şiddetli enerjisinin bir süreliğine sahneden çekilmesi nedeniyle bir tartışma sürecine girilmiş, ileri hareketine döndüğü ve Yod’u oluşturan derecesine geldiğinde ise (23 derece 22 dakika Boğa) saldırılar patlayıcı bir şekilde alevlenmişti. Mars’ın Pluto ile renklenen saldırgan enerjisine kısa bir süre sonra  kavuşum yapan ve tekinsiz olarak nitelendirilen Algol isimli sabit yıldızla birlikte olayların nereye vardığını hepimiz biliyoruz. Hatırlarsanız Türkiye’de de o dönem Trabzon’da yaşanan ve bir rahibin ölümüyle sonuçlanan bir saldırı uzun süre gündemimizde kalmıştı.

Dünya’ ya yakınlık, kavuşum ve karşıt konusunu biraz daha açarsak şunları da ilave edebiliriz:

Her gezegenin geri gidiş süreleri farklı olsa da iki genel astronomik faktör vardır:

-Geri hareketi sürecinde gezegenin hızı yavaşlar;

-geri hareketinin ortasında gezegen Güneş’in etrafındaki yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktasına gelir ve eğer içsel (inferior) gezegense Güneş’le kavuşum, dışsal (superior) gezegense de karşıt açı yapar.  Bu kavuşum ve karşıtlar aynı zamanda  diğer gezegenlerin transitleri ile tetiklenen  güçlü ve hassas noktalar oluştururlar ve haritanızdaki dokundukları pozisyonları harekete geçirirler.

Yörüngeleri Güneş’le Dünya arasında yer alan Merkür ve Venüs içsel gezegenlerdir ve geri hareketinin ortalarında Dünya’ya en yakın oldukları noktada daima Güneş’le inferior kavuşum yapacaklardır. Güneş’in en uzak noktasına geçtiklerinde ise superior kavuşum olacaktır. Aynı tip iki kavuşum arasındaki (örneğin inferiordan inferiora) geçen süreye sinodik periyot denir. Bu periyodun en hayati bölümleri, geri hareketinin ve Güneş’le kavuşumun gerçekleştiği bölümlerdir. Planet döngülerindeki bu noktalarla -ilgili gezegenin temalarına bağlantılı- majör olaylar ve değişiklikler çakışır.

Venüs’ün sinodik periyodu 584 gündür. Venüs bu sene Güneş’le geri hareketinin orta noktası olan 17 Ağustos 2007 günü 24 derece 51 dakika Aslan burcunda kavuşum yaptı.

Dışsal (superior) gezegenler olan Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto, geri hareketi süreçlerinin ortasında ve Dünya’ya en yakın oldukları noktada Güneş’le karşıt açı yaparlar. 27 Aralık 2007 günü Mars  geri hareketinin orta noktasına 2 derece 37 dakika Yengeç noktasında gelecek ve 2 derece 37 dakika Oğlak’taki Güneş ile karşıt oluşturacak. 30 Ocak 2008’de ise ileri hareketine geçecek. Bunların neler getireceğini görmek için beklemek zorundayız.

Geri Hareketindeki Venüs Süreci

Venüs’ün geri hareketi yaklaşık olarak her 584 günde  ve 41-42 günlük bir süreçte gerçekleşir. Bu yıl Venüs kendi gölgesine (yani ileri hareketini bıraktığı dereceye) 24 Haziran 2007’de ve 16 derece 35 dakika  Aslan noktasında girdi.

-Geri hareketine yönelik durağanlaştığı nokta 27 Temmuz 2007’deki 2 derece 57 dakika Başak burcundaydı.

-17 Ağustos 2007 tarihinde 24 derece 51 dakika Aslan burcu noktasında ise Güneş’le kavuşum yaptıktan sonra,

-8 Eylül 2007’deki 16 derece 35 dakika Aslan burcu noktasında ileri hareketine dönük durağan aşamasına geldi ve

-11 Ekim 2007’de  -geri hareketine yönelik durağanlaştığı nokta olan- 2 derece 57 dakika Başak burcu noktasını geçerek gölgesinden çıktı.

Venüs’ün geri hareketi süreci boyunca ilişkiler, sevgi alma-verme, maddi ve manevi değerler alanı etkilenebilir; buralarda azalma veya ertelenme söz konusu olabilir. Para piyasaları muhtemelen çabuk bir şekilde cevap vermeyebilir ve insanlar ilişkilerdeki belirsizlik nedeniyle çıkmaza girebilirler. Bekarsanız, yakın bir zamanda biriyle tanışmayabilirsiniz veya halen sürmekte olan bir ilişkiniz varsa canlanıp gelişmesi zaman alabilir. Geri hareketi, ilişkilerde ve ortaklıklarda kendinizi nasıl ifade ettiğinize, ego problemlerine tekrar bir bakmak (Aslan) ve ilişki anlayışınızı, alçak gönüllü ve yapıcı (Başak) bir modeli geliştirmek için fırsat verebilir. Elbetteki bu sayılanların hepsi, aynı zamanda doğum haritanızda geri hareketinin dokunduğu noktalar veya gezegenler olup olmadığına ve  geri hareketinden kişisel olarak nasıl etkilendiğinize bağlıdır.

Transit gezegen geri hareketinden önce veya sonra durağanlaştığı noktaya geldiğinde olaylar ve gidişat da harekete geçer. Venüs’ün bu seferki geri hareketi sırasında en dikkat çeken bölümler, 13 Ağustos’ta  Satürn ile 27 derece 29 dakika Aslan burcunda yaptığı kavuşum, 11 Ekim 2007’de durağan derecesine ulaştığı  2 derece 57 dakika  Başak ve 13 Ekim 2007 ‘de tam olarak 28 Ağustos’taki tutulma noktasına (4 derece Balık) karşıt açı oluşturduğu 4 derece 51 dakika Başak burcu noktasıdır.

Durağan noktasından itibaren tıpkı tutulmalarda olduğu gibi, yıl için güçlü ve hassas noktalar oluşur. Zodyak’ın bu bölümü boyunca Satürn’ün yolculuğu, zaten Venüs’ün geri hareketi sırasındaki yavaş adımlarıyla azalmaya başlamış olan lüksü ve aşırılığı kısıtlamaya devam edecektir. Bu sonbaharda muhtemelen harcamak ya da ödünç almak yerine elimizdekileri tutmak konusunda  daha dikkatli ve tedbirli olacağız. İkinci bir ev ya da yeni bir araba almak gibi bir isteğiniz olsa bile, borç alabileceğiniz kurumlar tedbirli olmaya devam edecekleri ve fonları geçmişteki gibi kredi dağıtmaya elverişli olmayacağı için, fazla bir seçim şansınız da olmayabilir. Önümüzdeki yıl boyunca global ekonominin etkileneceği büyük parasal değişiklikler görebiliriz de.

Venüs’ün geri hareketi ve özellikle Venüs-Satürn kavuşumu daima banka hesapları ve gönül işleri ile ilgili konularda ani hareket etmeye karşı uyarır. Eğer kaçınmak ya da iptal etmek mümkünse  evlenme, balayı gibi konularda plan yapmamaya veya terfi ya da zam gibi konularda talepte bulunmamaya çalışın. Bunlar tipik Satürn ve geri hareketinde yavaşlamış Venüs etkileridir.  Arabuluculuk, dava, iş görüşmeleri gibi konuların içindeyseniz, Venüs’ün ileri hareketine geçmesini, hatta  normal hızına ulaşacağı haftayı bekleyin. Aslında Venüs’ün Sabah Yıldızı olduğu zaman daima harekete  geçmek ve dava açmak için iyidir;  Akşam Yıldızı Venüs ise  anlaşma görüşmeleri yapmak, imzalamak ve karar vermek için..

Venüs’ün geri hareketi devrelerinin verimli olduğu yan, derin düşünmeye, içe dönmeye ve ruhsallığa davet etmesidir ve eğer sözü edilen alanlardan herhangi birinde yaşamsal  değişiklik yapmaya geçiş dönemindeyseniz, seçim şansınızı dikkatle ve ihtiyatla  değerlendirmek için kendinize zaman verin veya zaman isteyin.

Haritada Venüs’ün açı yaptığı yerleri analize ek olarak,  geri hareketi sırasında Venüs’ün hangi evden geçtiğine bakmak her zaman yardımcıdır. Dokunduğu derecelerin yer aldığı evlerin haritanızdaki konumuna bakın ve hayatınızın bu evlerle ifade bulan hangi alanının Venüs geri hareketindeyken hız kaybedip yavaşladığını anlamaya çalışın. İnferior kavuşumdan sonraki hafta bu alandaki konular gelişirler ve Venüs ileri harekete geçince büyük hız kazanırlar.

Geri Hareketindeki Mars Süreci

Mars’ın geri hareketi  yaklaşık her 775 günde bir gerçekleşen 70 günlük bir süreçtir ve her sürecin etkileri yer aldığı burca göre farklılıklar gösterir.

Bu seferki devresinde Mars geri hareketi yayına (retrograde arc:ileri hareketi derecesi) 16 Eylül 2007 günü  24 derece 05 dakika  İkizler ‘de girdi.

-15 Kasım 2007 ‘de  12 derece 27 dakika  Yengeç’teyken geri hareketine geçecek,

-24 Aralık 2007 günü 2 derece  37 dakika Yengeç burcu noktasına geldiğinde Güneş’le (2 derece  37 dakika Oğlak burcu) karşıt açı yapacak,

-30 Ocak 2008 tarihinde 24 derece 05 dakika İkizler noktasında direkt hareketine geçmek üzere

durağanlaşacak ve

-4 Nisan 2008 günü, 12 derece 27 dakika Yengeç burcundayken de geri hareketi yayını terk edecek.

15 Kasım 2007’de Mars geri hareketine hazırlık sürecine girecektir ama etkileri -özellikle Mars haritanızda öncü bir burçtaysa- 20 Ekimden itibaren hissedilmeye başlanacaktır.

Genel olarak Mars fiziksel enerjiyi ve hareketi yönetir. Haritanızdaki yerleşimine göre fiziksel gücünüzün yönünü ve kuvvetini, ego yönelimlerini açıklar. Duygularınızı ateşler ve savaşma ve aynı zamanda kendinizi ortaya koyuş tarzınızı, harekete geçiş ve isteklerinizin peşinden gidiş biçiminizi gösterir. Risk alma eğiliminiz, karşılaşacağınız muhtemel meydan okumalara cevap verme biçiminiz de temaları arasındadır. İyi konumlanmış bir Mars güçlü bir enerji ve başarı için yılmaz bir azim verir ama eğer Güneş’e olan pozisyonu ve ev yerleşimi rahat değilse iyi yönlendirilemeyen enerji kaza, yaralanma, incinme, saldırı ya da saldırganlığın çeşitli şekilleri  olarak ifade bulabilir.

Geri hareketindeki Mars, içe dönük gözlem ve kendi değerini gözden geçirme, ilişki çatışmaları, düşünmeden harekete geçme, majör bir yeniden düşünme ve uyumlanma veya yapılması gereken projeler gibi konuları önümüze getirebilir. Bu devre boyunca ayrıca sevecen ve diplomatik davranma yeteneğiniz de test edilecektir.Mars’ın bu hareketinin dokunduğu dereceler boyunca kişisel gezegenleriniz veya noktalarınız varsa, sabrınız her zamankinden daha da fazla sınanacaktır. Çenenizin aklınızdan veya kalbinizden daha hızlı çalışabileceği durumlar başınızı derde sokabilir ve sabır, dinleme ve ne söylediğinizi kontrol edebilme yeteneği geliştirmek için fazla çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. 

Normal şartlarda birine bir şey söylediğinizde ertesi gün unutulmuş olur ama  saldırganlığın ve hareketin gezegeni Mars’ın Dünya’nın yakınında olduğu dönemlerde  tartışmaların ertesi gün unutulması ya da kızgınlığın uçup gitmesi pek kolay değildir. Ronnie Gale Dreyer buna Mars’ın 2005’deki geri hareketi sırasında yaşandığını belirttiği şöyle bir örnek verir:

“.. Mars 1 Ekim 2005’de ve 23 derece 22 dakika Boğa’da geri hareketine başlamış ve 9 Aralık günü de 8 derece 14 dakika Boğa’da ileri dönük hareketine geçmişti. İş arkadaşımız ve meslektaşımız Leah’ın haritasında tepe noktası 23 derece Boğa’daydı ve Mars 24 Eylül ve 8 Ekim 2005 arasında orada bir süre kalmıştı. İlaveten 13 Mayıs 2005’teki Yeni Ay 22 derece 23 dakika Boğa’da gerçekleştikten sonra, bu kez 16 Kasım 2005’te 23 derece 46 dakika Boğa noktasında Dolunay oluşmuştu. Leah 2000 Mayıs’ında ve 22 derece 41 dakika Boğa burcundaki transit Jüpiter-transit Satürn kavuşumu doğum haritasındaki tepe noktasından geçerken, oldukça kazançlı bir işe başlamıştı. Mars’ın 2005’te bu noktaya yaptığı transit sırasında Leah hala aynı işte çalışmaktaydı ve biz Mars transitinin genel olarak kariyerle değil, özellikle bu çalıştığı işiyle ilgili olduğunu –haklı olarak- düşünüyorduk. Mayıs 2005’teki Yeni Ay sırasında Leah iş yükünü azaltması gerektiğinin farkındaydı. Tümüyle stres altındaydı, aşırı çalışıyordu ve çok iyi ilişkiler içinde olduğu işvereni aniden müsamahasız, katı bir patrona dönüşmüştü. Mars’ın hareketi ve sonraki geri hareket sırasındaki yaklaşmasıyla, işinin doğasının ve patronuyla olan ilişkilerinin sınırlandığı açık bir şekilde anlaşılmıştı. Potansiyel bir kızgınlık ve kin duygusu sezerek Leah nazik olmaya ve duygularını zaptetmeye, bastırmaya karar verdi ve acele etmeden ama emin bir şekilde bir başka iş aramaya başladı.

Kural olarak geri giden gezegenler bulundukları konumun etkilerine bağlı olarak kontrol edemeyeceğimiz olayların habercisi de olabilirler. Tüm sağduyunuza rağmen gezegenin temel doğası öne çıkarak kumandayı eline alır; sizin onu bertaraf etme ya da önleme çabalarınız burada önemli değildir. Eylül’ün sonlarına doğru bir gün (Mars yaklaşırken) Leah’ın patronu onu hazırlıksız yakalayıp kaba ve kırıcı bir şekilde işini eleştirince, Leah hiç düşünmeksizin ona büyük bir öfke patlaması ile karşılık verdi. Bunlar olurken Leah geri hareketinin şartlarının farkındaydı; Mars Dünya’ya yaklaşmış, Aslan’daki Satürn, Akrep’teki Jüpiter ve Kova’daki Neptün ile büyük kare oluşturmuştu ve bu büyük kare, Leah ile patronu arasındaki ilişkinin sonunu başlatmış olabilirdi.

Daima tetikte ve hazırlıklı olmadıkça, önümüzdeki durumun ne olduğu konusunda ne kadar bilinçli olursak olalım, eldeki konumu değiştirmek bakımından her zaman başarılı olamayabileceğimize dair mükemmel bir örnektir bu. Çoğumuz bu ruh halinin peşindeyken ne kadar çabalasak da, hazırlıksız yakalanmama süreci yıldırıcı bir süreçtir, ki Leah da Mars’ın geri hareketinin gücü yinelenirken tipik Mars tarzı bir tepki vermiştir. Astrolojik bilgisi onun bir dereceye kadar hazırlıklı olmasına imkan vermiş ama Leah yine de o dakikada karşı koyamamış ve bir zamanlar verimli olan bir ilişkinin bitmesini engelleyememiştir.

Sonuçta her şey bir sebepten olur; Leah da işini kaybederek aslında değişikliklere hazır olduğunu

anlamıştı. Elbetteki bu değişikliğin kendi uygun zamanına göre ve kendi koşullarında olmasını tercih ederdi ama Mars’ın doğası böyledir: Keskin, hızlı, tam isabetli..”

Mars geri hareketindeyken yer aldığı burca bağlı olarak düşünce ve davranış modelleri iç gözleme dönüktür. Yengeç burcunda geri hareket eden Mars sürecinde Güneş’i, Ay’ı veya Yükselen’i Yengeç’te yer alanlar özellikle bu iç gözlemsel eğilimi hissedeceklerdir. Bu dönemde Mars kişisel bakışı, hayatla ilgili tavır ve tutumları yeniden ele almak ve  bilinçaltı motivasyonlar açısından bir iç görü kazanmak bakımından bir fırsat verebilir. Yengeç öncü bir burç olduğu için diğer öncü burçlar olan Terazi, Oğlak ve Koç burcu da oldukça etkilenecektir.

Yengeç’te ve geri hareketindeki Mars’la kafa karıştırıcı duygusal durumlar, hevesin ve ilhamın azalması, endişelerin özellikle aile ile ilgili konularda odaklanması, kişinin güvenliğini, konforunu ve rahatını sağlamak için her şeyini koruma dürtüsü söz konusu olabilir. 

Mars’ın Yengeç’te olması nedeniyle atılgan, bağımsız ve korkusuz doğası kısıtlanmış olacağından bastırılmış öfke görülebilir ve kişi özellikle ev ve aile konularında öfkesini doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yoldan açığa çıkarabilir. Hareket tarzı dolaylı olabilir ve duygusal sömürü ya da suçluluk hissettirme, küserek suratını asma  yoluyla savaşabilir. Duygusal incinmeye ve alıngan davranışa eğilimlidir. Tarafsız olmakta zorlanır, eleştiriye açık değildir. İşlerinde terslikler varsa aileye ya da evine yansıtabilir. Bu dönemde iş değiştirmek veya işle ilgili konular dış dünyada dirençle karşılık bulabilir veya sabırsızlığımız, düşüncesizliğimiz nedeniyle bozulabilir. Burada Mars’ın yapıcı kullanımı duygusal reaksiyonlarından yola çıkarak iç gözlem vasıtasıyla asıl duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve onları doyurmak üzere hareket ederek sağlam bir içsel güvenlik duygusu oluşturmaktır. Geri hareketi süreci özellikle karşılaşılan temalarda bir iç gözlem, gözden geçirme ve yeniden değerlendirme devresidir.

Mars’ın geri hareketi sırasında ev kazalarına karşı da dikkatli olmak gerekir çünkü enerjimizi sağlıklı bir biçimde ortaya koyamaz ve cesaretle kendimizi ifade edemezsek, oluşan bastırılmış öfke, kavga ve patlama şeklinde açığa çıkabileceği gibi kaza şeklinde de tezahür edebilir. Ayrıca mideye ve beslenmeye bağlı rahatsızlıklar, hazımsızlık problemleri oldukça yaygın olabilir.  Mars’ın geri hareketi sırasında özellikle aside bağlı hazımsızlık problemi yaşamamak için günlük yeterli su ihtiyacını almaya dikkat edilmesi gerekir.

Bir kez daha hatırlayalım ki geri giden Mars’ın cümlesi “ Şimdi elindeki işi bitir, ben ileri gidene kadar yeni bir işe başlama” dır.

                                                                                                               Derleyen:Oya Vulaş

Kaynakça

Barış İlhan, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınları

Barış İlhan, “Mars’la Yakınlaşma”, 23.8.2003 tarihli Radikal 2 Gazetesi ve www.astrolojidergisi.com

Barış İlhan, “Tanrının Parmağı”, 12.2.2006 tarihli Radikal 2 Gazetesi, ve www.astrolojidergisi.com

Ronnie Gale Dreyer, “Transiting Venus Retrograde”NCGR Memberletter, February-March 2006

Ronnie Gale Dreyer “Retrograde Cycle of Venus and Mars:Stations,Conjunctions and Oppositions” NCGR Memberletter, August-September 2007,

Nick Dagan Best, “Tales of Venus Retrograde:Cycles of Injustice”, Geocosmic Journal/Summer Solstice 2007

Rob Tillett,  “Mars Retrograde” ,  http://www.astrologycom.com/marsret.html

Close